gr

השוק העתידי של בקבוקי פלסטיק של PET

לבקבוק הפלסטיק של חיית המחמד יציבות גבוהה וניתן להפוך אותו לשכבות שקופות עד אטומות. אתה יכול לראות ישירות כמה תוכן יש בפנים. יחד עם זאת, ניתן למחזר אותו או להשתמש בו בבטחה, דבר שאי אפשר עבור pe. על מנת להבטיח את חומר ה- PE בדרגה גבוהה של גוף בקבוק הפלסטיק, ניתן להפוך את דופן הבקבוק לעבה בלבד, מה שמוביל לבזבוז, ובקבוק הפלסטיק של PET פשוט נמנע מפגם זה.

על פי מגמת השוק הנוכחית של בקבוקי פלסטיק PET, הוא האמין כי בקבוקי פלסטיק PET יחליפו את נתח השוק של בקבוקי פלסטיק PE לאורך זמן בעתיד. יצרני בקבוקי פלסטיק מקפידים גם על חוקי השוק ובדרך כלל תואמים את חוקי פיתוח השוק. התפתחות כוללת.


זמן פרסום: דצמבר-07-2020